/
00:00

XXII. sympozium klinické farmacie René Macha

Vážení a milí přátelé klinické farmacie,

velmi nás těší, že jste přijali pozvání na XXII. sympozium klinické farmacie René Macha, tentokrát v netradičním formátu virtuální konference. Termín 20.–21. listopadu 2020 a téma „Prevence a léčba ledvinových a jaterních onemocnění“ zůstaly, přesto nás současná epidemická situace přiměla zvolit pro letošní rok spojení na dálku. Není nad osobní setkání a přímou diskuzi v konferenčním sále i v kuloárech mikulovského zámku, nicméně věříme, že Vám i touto virtuálně vedenou konferencí přineseme zajímavé poznatky, které navíc budete moci sledovat komfortně ze svých domovů.

Významné lékařské a farmaceutické odborníky si budete moci vyslechnout v rámci přednáškových bloků zaměřených na terapeutické přístupy v léčbě ledvinových a jaterních onemocnění doplněných o problematiku orgánových transplantací s důrazem na mezioborovou spolupráci. Ani letos nebudou chybět dva bloky lékových problémů řešených pohledem specialistů na klinickou farmacii. Budeme velmi rádi, když se do sympozia aktivně zapojíte svými dotazy pokládanými formou chatu a podpoříte tak diskuze, které budou následovat po každém sdělení.

Těšit se můžete také na prezentace výsledků zkušeností farmaceutů a výzkumných prací. Abychom více přiblížili atmosféru diskuzí u posterů, připravili si pro Vás jejich autoři vedle tradičních plakátových sdělení také krátkou videosekvenci, která upozorní na ty nejdůležitější výstupy z prezentované problematiky. V pátek odpoledne a sobotu dopoledne budete moci pokládat dotazy při „live“ diskuzích u posterů.

Většina prezentujících souhlasila s dočasným umístěním jejich sdělení na registrovanou část konferenčního webu, odkud bude možné prezentace a diskuze sledovat po dobu přibližně čtyř týdnů. Za účast na virtuálním sympoziu je možno získat body do kontinuálního vzdělávání České lékárnické komory.

Velké poděkování patří našim partnerům, kteří nás i letos podpořili, protože bez jejich pomoci bychom nemohli virtuální sympozium v této podobě kvalitně připravit.

Těšíme se na virtuální setkání s Vámi a věříme, že zkušenosti z tohoto nelehkého roku budeme s Vámi moci opět za rok diskutovat osobně v prostorách zámku v Mikulově a ve Valtickém Podzemí.

Pevné zdraví Vám za programový a organizační výbor přejí

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.