/
00:00

XXII. sympozium klinické farmacie René Macha
Programový a organizační výbor
Předseda
doc. PharmDr. Josef Malý,
Ph.D.
Čestný člen
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Členové
Mgr. Petr Domecký
PharmDr. Martin Doseděl,
Ph.D.
prof. MUDr. Sylvie
Dusilová Sulková, DrSc.
PharmDr. Milada Halačová,
Ph.D.
PharmDr. Pavel Horký,
Ph.D.
PharmDr. Lada Machová
Radka Skákalíková