/
00:00

XXII. sympozium klinické farmacie René Macha 2020
Předseda programového a organizačního výboru

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (e-mail: malyj@faf.cuni.cz),
telefon (420) 495 067 251, 739 488 263

Odborný program

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (e-mail: malyj@faf.cuni.cz),
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. (e-mail: dosem0aa@faf.cuni.cz),
telefon (420) 495 067 251

Organizační záležitosti

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (e-mail: malyj@faf.cuni.cz),
telefon (420) 495 067 251, 739 488 263,

Registrace, administrativa

e-mail: sympoziumKF@faf.cuni.cz

Partneři sympozia (sponzoring)

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
telefon (420) 495 067 251, 739 488 263, e-mail: malyj@faf.cuni.cz