/
00:00

XXII. sympozium klinické farmacie René Macha
Sekce klinické farmacie
Česká farmaceutická společnost
Česká lékařská společnost JEP
a
Katedra sociální a klinické farmacie
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova
pořádají

Logo

XXII. SYMPOZIUM KLINICKÉ FARMACIE RENÉ MACHA
PREVENCE A LÉČBA LEDVINOVÝCH
A JATERNÍCH ONEMOCNĚNÍ
20.–21. 11. 2020 / HRADEC KRÁLOVÉ

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
předseda programového a organizačního výboru